Jak zorganizować konkurs na Facebooku/Instagramie?

Wielu twórców internetowych oraz firm obecnych w mediach społecznościowych decyduje się na zorganizowanie konkursu na platformie Facebook czy Instagram. Osoby te często jednak zapominają (albo działają w nieświadomości), że nie każda forma konkursu jest zgodna z prawem lub regulaminem Facebooka. Często powtarzanym argumentem jest, że „inni też tak robią”, „inni też organizują konkursy i wykorzystują je jako doskonałą formę marketingu internetowego, zbierając kolejne polubienia”. Jednak zamiast kopiować gotowe rozwiązania sugerowałabym, abyś spróbowała zrozumieć jaka jest różnica pomiędzy legalnym a nielegalnym konkursem. To pozwoli Ci w pełni wykorzystać dozwolone mechanizmy marketingowe, nie narażając się na problemy i kary pieniężne.

Z tego artykułu dowiesz się jakie konkursy są dozwolone na Facebooku/Instagramie, a jakie stanowią łamanie prawa oraz w jaki sposób zorganizować legalny konkurs i czego w związku z tym potrzebujesz.

Konkurs w formie losowania – nie rób tego

Formą konkursu, która wymaga m.in. koncesji na jej zorganizowanie jest gra losowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Koncesji udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie wniosku, po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Czym jest gra losowa? To inaczej gra hazardowa.

Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. (art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych)

Do najpopularniejszych konkursów organizowanych na Facebooku, które wypełniają kryteria gry losowej i w znaczącej większości organizowane są bez wymaganej koncesji, czyli nielegalnie, należy zaliczyć przede wszystkim losowanie zwycięzców np. spośród osób, które udostępniły, albo skomentowały dany post. Inną formą gry losowej wymagającej koncesji jest np. bingo pieniężne lub fantowe. Oczywiście nie mam tu na myśli zabawy w bingo, gdzie nikt nic nie wygrywa i jedynie dla zabawy skreśla okienka. Chodzi o bingo, w którym ktoś coś może wygrać.

Konsekwencją złamania postanowień ustawy o grach hazardowych i zorganizowania konkursu o charakterze losowym są kary pieniężne, których wysokość zależy od konkretnej sytuacji. Określa to art. 89 ustawy.

Organizowanie konkursów a regulamin Facebooka

Zgodnie z regulaminem platformy społecznościowej Facebook organizowanie konkursów w ramach Twojej strony jest dozwolone pod kilkoma warunkami. Konkurs ten musi zostać zorganizowany zgodnie z obowiązującym prawem, w tym konieczne jest umieszczenie na Twojej stronie na Facebooku  regulaminu konkursu z informacją kto jest jego organizatorem. Powinnaś także poinformować, że Facebook nie ma nic wspólnego z organizowanym przez Ciebie konkursem, odpowiedzialność za jego zorganizowanie spoczywa na Tobie, jako jego organizatorce.

Ponadto, niedozwolone jest, aby jednym z zadań konkursowych było na przykład udostępnienie konkursu na osi czasu użytkowników Facebooka, którzy chcą wziąć udział w konkursie, na osi czasu ich znajomych, a także oznaczanie/tagowanie znajomych w komentarzach. Regulamin tej platformy jasno wskazuje, że do promocji nie wolno wykorzystywać osobistych osi czasu użytkowników, ani też powiązań z ich znajomymi.

Złamanie regulaminu Facebooka może skończyć się blokadą lub usunięciem konta/strony. Więcej na temat tego, czego nie robić na Facebooku pisałam w tych artykułach:

Zasady promocji na Facebooku znajdziesz tutaj.

Co z Instagramem?

Pomimo tego, że Instagram należy do spółki Facebook, to jego regulamin, w porównaniu do regulaminu Facebooka, nie jest tak restrykcyjny w stosunku do organizacji konkursów. Instagram ma też inne funkcjonalności, dzięki czemu daje wiele możliwości.

Nie zmienia to faktu, że do zorganizowania konkursu na Instagramie również potrzebny jest regulamin konkursu, z uwzględnieniem organizatora i szczegółowych zasad udziału w nim oraz przyznawania nagród. Konieczne jest też zwolnienie platformy Instagram z odpowiedzialności z tego tytułu oraz wzmianka o tym, że Instagram nie ma nic wspólnego z organizacją Twojego konkursu.

Tutaj również należy pamiętać o nieorganizowaniu konkursów o charakterze losowym, o czym pisałam już wcześniej.

To, co można jednak zrobić, to w ramach zasad konkursu prosić uczestników o stworzenie i zamieszczenie postów na swojej tablicy, z oznaczeniem na nich Twojego profilu, ale też z oznaczeniem profili innych użytkowników. Dotyczy to również komentarzy, gdzie dozwolone jest tagowanie i angażowanie znajomych. Jest jednak jeden wyjątek, tj. oznaczenia w poście nie mogą wprowadzać w błąd. Co to oznacza? Np. nie można oznaczać osób, których nie ma faktycznie na zdjęciu lub nie ma tam ich produktu lub czegoś, co jest z nimi związane.

Zasady promocji na Instagramie znajdziesz tutaj.

Jak organizować legalne konkursy?

Konkursy, które nie są formą gry losowej organizowane są na podstawie art. 919-921 Kodeksu cywilnego i są formą przyrzeczenia publicznego.

Mogą mieć formę:

punktor liść zadania konkursowego, za wykonanie którego każdy, kto je wykonał otrzymuje nagrodę.

punktor liść zadania konkursowego, za wykonanie którego pierwsza osoba, która je wykonała otrzymuje nagrodę, jeśli nagroda była tylko jedna.

punktor liść zadania konkursowego, które podlega ocenie organizatora, np. na najładniejsze zdjęcie/film/komentarz. Warunkiem jest jednak, aby regulamin przewidywał konkretny czas na zgłoszenie do konkursu.

Legalny konkurs może więc polegać na zrealizowaniu konkretnego zadania (zrobieniu zdjęcia/filmu/komentarza/opisu/itp.), które zostanie poddane ocenie organizatora konkursu lub wyznaczonego przez niego jury.

Czego potrzebujesz?

Niezbędnym elementem organizacji konkursu jest opracowanie regulaminu, który musi być udostępniony potencjalnym uczestnikom konkursu w trakcie jego trwania.

Regulamin musi zawierać:

punktor liść informacje o tym, kto jest organizatorem,

punktor liść jaki jest czas trwania konkursu,

punktor liść kto może wziąć w nim udział,

punktor liść szczegółowy opis zasad udziału w konkursie,

punktor liść jakie są nagrody,

punktor liść warunki i data przyznania nagrody,

punktor liść zasady składania reklamacji,

punktor liść informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników.

To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o zasady organizowania konkursów w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Jestem przekonana, że pomoże Ci to działać i promować swoją markę zgodnie z prawem i zasadami tych dwóch portali.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu regulaminu konkursu, napisz do mnie na kontakt@poprawniewsieci.pl

Karo

1 komentarz

  • Bardzo fajny wpis, widziałem ostatnio podobne artykuły i ten się wyróżnia na tle innych oraz jest wart uwagi. Konkretnie objaśniony temat. Bardzo przyjemnie się go czyta. Czekam na takich więcej 🙂

Dodaj komentarz